2009
Odborný poradca, poradenstvo v oblasti špecifickej, obecnej a hmotnej kultúry pre divadelnú inscenáciu Herodes a Herodias, réžia Roman Polák

3/3

could not connect