1997 – 1999
Akadémia Vzdelávania Banská Bystrica, podnikanie a manažment
1993 - 1997
Škola Úžitkového Výtvarníctva, Kremnica
Umelecké odlievanie kovov u Akad. soch. M. Ormandíka

Pracovné skúsenosti:

2011 - doteraz
Stredná umelecká škola L.Bielika Levice, pedagóg
2002 - doteraz
Scénický a kostýmový výtvarník
2009 - 2010
Organizovanie a kurátorstvo výstav v priestoroch SNG Zvolenský zámok, v rámci festivalu Víkend Atraktívneho Divadla

2/3

could not connect