Biografia

Mgr. art. Marek Gašpar Šafárik Art.D
Narodený vo Zvolene, žijúci v Bratislave

Štúdium:

2004 - 2007
Vysoká Škola Múzických Umení Bratislava, DF
odbor scénografia u prof. P. Čaneckého, doktorantské štúdium
2002 - 2004
Vysoká Škola Múzických Umení Bratislava, DF
odbor scénografia u prof. J. Cillera, magisterské štúdium
1999 - 2002
Vysoká Škola Múzických Umení Bratislava, DF
odbor scénografia u prof. J. Zavarského, bakalárske štúdium

  1/3

could not connect