Lenka Lagronová: PLAČ

dramaturgia: Uršuľa Ferenčuková
scéna a kostýmy: Marek Gašpar Šafárik
hudobná spolupráca: Krzysztof Konieczny
réžia: Joanna Zdrada

osoby a obsadenie: HELENKA - Jana Pilzová, ALENKA - Dana Karolová, SYLVIA - Svetlana Sarvašová, KVETA - Zlatica Gillová a.h.

Súčasná komorná hra o nečakanom stretnutí štyroch žien

  1/2

could not connect