TOI-TOY STORY (CLOWNS)

dramaturgia: Anton Brčka
scéna a kostýmy: Marek Gašpar Šafárik
produkcia: Ján Fakla / G.A.G. – umel. agent., spol. s r. o.
réžia: Jozef Krasula

osoby a obsadenie: Roman Vykysalý, Veronika Fekiačová, Dušan Kubáň, Michal Novák

  1/2

could not connect